Proxecto

A acuicultura e a gastronomía son dous sectores en auxe que aspiran a converterse en estratéxicos para a economía galega. Conscientes disto, o Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa, que imparte as ensinanzas en acuicultura e mergullo, e o Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra, que imparte as ensinanzas de Hostalaría turismo e industrias alimentarias, fixemos una alianza en colaboración co Consello Regulador de Denominación de orixe Protexida Mexillón de Calicia, a Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (AROGA), a Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha de Galicia (ATRUGAL) e a empresa Porto-Muiñospara desenvolver un proxecto común e unir “Ciencia e Gastronomía” dos productos da acuicultura de Galicia, o cal resultou seleccionado aos premios de Innovación Didáctica de Formación Profesional da Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O Profesorado e o alumnado participante traballou durante seis meses en investigar as especies da acuicultura, a súa forma de cultivo, a morfoloxia, as características nutricionais, e en amosar novas formas de preparación e aplicaciónns culinarias destes Peixes e mariscos, que teñen una calidade excelente e que tamén poden someterse ás mesmas preparacións e cun valor gastronómico similar ao peixe e marisco salvaxe.

O resultado deste traballo preséntase nesta guía de consumo que se compón de fichas técnicas para cada una das especies, e dun receitario que describe o proceso de preelaboración e elaboración de cada una delas. As Receitas son sinxelas, áxiles e baseadas na cociña galega de vangarda; respetando o producto e coa axuda das técnicas de cociñado, preténdese preservar o seu sabor orixinal, sobre todo o insubstituible arrecendo dos cada vez máis imprescindibles froitos do mar, que resultan escasos no medio natural.

As vantaxes destes productos da acuicultura son evidentes, posto que representan una oportunidade para a cociña, xa que permiten que todas as economías teñan acceso a materia prima de calidade e en calquera época do ano.

O importante deste proxecto é o traballo conxunto do profesorado e do alumnado para que así os futuros productores de peixe e marisco de cultivo coñezan a aplicación final do seu producto, os futuros cociñeiros os recoñezan e lles proporciones valor culinario, e que sirva, asi mesmo, para que os consumidores saiban o que mercan e como poder preparalos.