Que ofrecemos

No CIFP Carlos Oroza ofrecémoste a posibilidade de formarte nas seguintes ensinanzas de formación profesional:

Ciclos Medios, modalidade ordinaria-presencial:

CM de Panadaría, repostaría e confeitaría

CM de Servizos en restauración

CM de Cociña e gastronomía

Ciclos Superiores, modalidade ordinaria-presencial:

CS de Dirección de servizos en restauración

CS de Dirección de cociña

CS de Guía, información e asistencia turísticas

CS de Xestión de aloxamentos turísticos

Ciclos Superiores, modalidade Dual (a distancia). Convenio cadea Hotusa-Grupo Eurostars.

CS de Dirección de cociña

CS de Xestión de aloxamentos turísticos

Formación Profesional Básica:

FPB de Cociña e restauración