Onde estamos

Localícenos co seu GPS nas seguintes coordenadas:  N= 42º 25′ 38”     W= 8º 37′ 01”

O CIFP Carlos Oroza atópase en Pontevedra, dentro do recinto da Cidade Infantil Príncipe Felipe. A mellor referencia é o Hospital Montecelo e a baixada ao campo de fútbol, xa que a man esquerda está o centro educativo.

Datos de contacto:

Avda. de Montecelo, núm.16  36161 Pontevedra.

Teléfono. 886 159 545  —  Fax. 886 159 557

email: cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es

 páxina web: www.edu.xunta.es/centros/cifpcarlosoroza