Magnífico escaparate de competicións formativas os Skills na FP.