Tratáronse temas sobre a presencia en internet, google My Business, marketing de contidos, posicionamento SEO/SEM, chanel manager, instagram, facebook, ferramentas de xestión unificada: Hootsuite, técnicas de venta a través de whatsaapp, linkeding…